Z wielką satysfakcją informujemy, iż w dniu 9 października 2013 r., Fundusz Rezerw Inwestycyjnych Sp. z o.o. podpisał z Fluid S.A. umowę objęcia akcji serii D, na mocy której FRI objęło 10.000.000 (dziesięć́ milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł.

Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć z pozycji wspólnika w realizacji tak perspektywicznego i ambitnego projektu o wymiarze światowym. Dzisiaj nie musimy się już obawiać potencjalnego konfliktu interesów związanego z realizowana przez nas sprzedażą technologii Fluid na rynkach zagranicznych.

Projekt realizowany z firmą Fluid S.A. to nie tylko sprzedaż technologii. To także, we współpracy z kooperantami, produkcja biomasy z roślin energetycznych na potrzeby kolejnych instalacji. W Indonezji program pilotażowy realizowany jest pod nazwą „Seram zielone kopalnie energii”, w Polsce organizujemy grupy producenckie plantatorów roślin energetycznych.

Kolejnym realizowanym kierunkiem rozwoju projektu jest współdziałanie z naszym wspólnikiem firmą Fluid S.A. w zakresie rozwoju zastosowań biowęgla oraz jego „uszlachetniania”.

Pierwsza możliwość to rozwój technologii w kierunku uszlachetnienia biowegla do poziomu węgla aktywnego.

Drugi, najbardziej ambitny i perspektywiczny kierunek to zastosowanie biowęgla jako substancji użyźniającej gleby o słabej jakości. W tym zakresie czerpiemy doświadczenia ze współpracy z naszymi amerykańskimi partnerami. Fluid posiada już ocenę swojego biowęgla polskiej instytucji badawczej- Instytutu Nawozów Sztucznych z Puław. Wykorzystanie biowęgla jako naturalnego nawozu eliminuje z naszego środowiska olbrzymie ilości CO2. Po prostu, w ramach takiego zastosowania zakopujemy wytworzony czysty biowęgiel pod ziemię. Angażując się w projekt staliśmy się, może nie do końca w zamierzony sposób, potencjalnym liderem w wyścigu o redukcję CO2.

Zapraszamy do współpracy inwestorów - gwarantujemy zyski na satysfakcjonującym poziomie oraz, co w równie ważne, pełne partnerstwo.

>>

W dniu 01.04.2014 roku Fundusz Rezerw Inwestycyjnych Sp. z o.o. (FRI), działając w porozumieniu z Fluid S.A., dokonał transakcji zakupu nieruchomości.

Other informations

Other informations

All news
Contact

P +48 22 584 71 90
E biuro@fri.com.pl

Address
Plac Trzech Krzyży 3 (Dom Dochodowy), 00-535 Warszawa

www
http://www.fri.com.pl

FRI Sp. z o.o. @ 2014 wykonanie netsites.pl